Доклади на НААФ от различни научни конференции

Печат

 

май 2015: Доклад на Председателя на НААФ, изнесен на научна конференция във Великотърновския университет за противодействие на престъпността.

май 2015г.: Доклад на Председателя на НААФ, изнесен на научна конференция във Великотърновския университет относно събитията в Украйна.

Доклад на Председателя на НААФ, изнесен на научна конференция във Великотърновския университет.

Научен доклад на Председателя на НААФ, изнесен по време на научната конференция на НБУ през юни 2013г.

Научен доклад на бившия посланик на Република Албания у нас н.п. Башким Рама, изнесен по време на научната конференция на НБУ през юни 2013г. (on English)

You are reading Доклади на НААФ от различни научни конференции articles