PАЗВИТИЕ НА ПРЕСТЪПНОСТТА В РУСИЯ

Четвъртък, 16 Февруари 2017 10:18

Печат

 

РАЗВИТИЕ НА ПРЕСТЪПНОСТТА В РУСИЯ

Тихомир Стойчев

DЕVELOPMENT OF CRIME IN RUSSIA

Tihomir Stoychev

Key words: Russia, organized crime; development; reaction

Summary: The development of crime in Russia should sequence is and is influenced by social changes and conditions. Organised crime is the last stage of its development that threatens the foundations of society and the state to the greatest extent.

Анализът на престъпността предполага усилия днес, но и поглед в миналото. В различните страни тя е различна, съответстваща на съответната ситуация. Престъпността и в Русия, с нейната динамика и особености следва нивото на развитие на обществото, с конкретни социално-икономически условия. В Руска правда, документ, приет при управлението на Ярослав Мъдри(1015- 1054) се описват различни престъпления и наказанията за тях. Със Съдебник-ът на Иван Грозни(1550) се регулира крепостното право и някои престъпления. ....към пълния текст на публикацията >>>