До Президента на Република България

Печат

 

Отворено писмо

До Президента на РБ,

председателстващ Консултативния съвет по национална сигурност

Уважаеми г-н Президент,

Уверяваме Ви, че няма друг фактор, който да застрашава така осезателно националната сигурност на страната ни, както властващото беззаконие и убийствената със своите размери корупция! Страната ни е доведена до състояние на трета национална катастрофа, несравнима с другите две нито по социално-икономическата разруха, нито по дадените жертви. …. >>> към пълния текст на отвореното писмо до Президента от сдружение ‚Съграждане‘