Който разсекрети

Петък, 21 Март 2008 21:26

Печат

  Apple
и изнесе на показ...

ТИХОМИР СТОЙЧЕВ

Много се изговори и изписа след като станаха известни имената на журналисти, заемалите ръководни длъжности в медиите и връзката им с бившата ДС.

Който разсекрети и изнесе на показ сътрудниците на българските специални служби носи отговорност за преднамереното отслабване на държавата.

Някои отрекоха, други с гордост потвърдиха своята съпричастност към службите. Може би най- искрен беше главният редактор и собственик на сп. който запита дали някой би си позволил в годините преди 89- та да откаже на предложено от службите сътрудничество. Първо, едва ли някоя от службите би си позволила въобще да подбере и реализира контакт с лице,  което след като подлага на продължително предшестващо изучаване счете за ненадеждно или отнасящо се с неуважение и недоверие. Разбира се, това не изключва в някои, особено по- отдавнашни контакти във времето да е използван и натиск. И второ, каквото и да си говорим- моделите на обучение и възпитание формираха по- емоционални, по-чисти и  патриотични нагласи от днешните.

Сега имаме основание единствено да си задаваме въпроси дали държавата, обществото и хората, колко и кои от тях спечелиха от промените? Какви са по своя характер тези промени? Според чий интерес  и сценарий се развиват?
От кого да търсим тези отговори. Властите видимо са производни на онези договорки, скрити около Кръглата маса. В резултат на тях започна формиране на политически елит за сметка на привидно плуралистично парцелиране на политическото пространство. Макар формално цели на основните партии да бяха членство в НАТО и ЕС, това е било с надежда новите ни интегратори да ги опазват като съюзници каквато и да са я свършили. Възможно е при нормално развитие на нещата и това да станеше, но набиращата скорост икономическа криза налага друго. Големите виновни ще трябва да посочат с пръст малките виновни. Точно така, както през годините на българския преход се измисляха какви ли не поводи за отклоняване на общественото внимание. И ако трите власти- законодателна, изпълнителна и съдебна бяха изцяло подвластни на договорките, то т.н. четвърта власт, медиите не е съвсем сигурна. Макар там собствениците им да ЄAaса също резултат от съответните промени, то със сигурност никой не може да гарантира за някои журналисти. Същото се отнася и за независимите интелектуалци. Ето още една достатъчно основателна причина да се отворят досиетата. Това за пореден път ще отклони вниманието и ще гарантира продължаване на дълго планираното пропагандно мероприятие, целящо повсеместно омаскаряване. И докато всички се валят в тинята, единствено самоизбралите се за елит ще са спокойните съдници.
Иначе ако всичко беше на мястото си и имаше държава, властите работеха, службите обслужваха не лобита, то и журналистите, включително тези с досиета щяха да си вършат работата.
Като въздействат върху българската и чужда общественост- за сдържане на агресивните апетити и настроения на всякакви върхушки; като способстват за разпространение на възгледи, отговарящи на интересите на България и нейните съюзници; формират доверие по отношение на провежданата политика; подкрепят авторитетта на институциите, включително  силите за сигурност; подпомагат оказване политически натиск при върху ръководители на нестабилни държави; поддържат развитие и укрепване на културните и научни контакти;
формират съмнение по отношение правилността политиката на държави или коалиции, склонни да генерират нестабилност; компрометират агресивни доктрини, концепции и възгледи. Не на последно място и разкриване на проявите и целите на чуждите специални служби, работещи срещу България. А ако някой си мисли, че онези служби нте използват журналисти, ще остане жестоко излъган. При преглед на мотивите в предложенията за вербовка на тези хора, най– вероятно ще се намерят такива основания, а не за събиране на клюки за колегите им.
Това е по- важно, а не публичното оскандаляване с изнасяне на факта за сътрудничество с бившите служби. Който го извърши, носи тежката отговорност за преднамереното отслабване на системата за сигурност на държавата.


София, 29.11.2008 г.

Написано от Йордан