Skip to Menu Skip to Content Skip to Footer

Friday, Jul 12th

Информация за членове

Регистрирайте се за да можете да имате достъп до този модул. Той е само за членове на НААФ, подписали Програмата и устава.

Login Form »

Toogle Panel

Последно обновени:

30 години БАК

Внимание, ще се отвори в нов прозорец. ПДФПечатЕ-мейл

 

st30122На 7 декември 2016 г. бе отбелязана 30-годишнината от учредяването на Българската асоциация по криминология (БАК) с кръгла маса на тема „Перспективи за развитието на криминологията в България”. Създаването на Асоциацията през 1986 г. е закономерен етап в развитието на българската криминология, която по това време е изградена като самостоятелна обществена наука с богата емпирична база, с национално и международно признание. В БАК членуват изследователи, преподаватели, практикуващи юристи и други специалисти, работещи в различни ведомства, организации и висши училища.


 

През 30-годишния период на съществуване на Българската асоциация по криминология нейните индивидуални членове, както и колективните й членове (Министерство на правосъдието, Върховна касационна прокуратура, Върховен касационен съд, Висш адвокатски съвет, Национална следствена служба, Академия на Министерството на вътрешните работи, Институт за държавата и правото при Българската академия на науките и др.), въпреки превратностите и трудностите на обществено-политическата ситуация в страната, с амбиция и отговорност реализираха нейните задачи: да следи и анализира развитието на криминологичната наука и криминологичните изследвания, тяхното популяризиране и ефективното им използване в практиката на държавните институции, сферата на частния бизнес и неправителствените организации по осъществяването на превенция и контрол над престъпността; st30121да следи преподаването на криминологията и сродни науки като университетски дисциплини; да подпомага разработването на анализи, програми и стратегии за превенция на престъпността и т.н.

В изнесените доклади и проведената дискусия на кръглата маса бяха обсъдени проблеми, свързани с актуалното състояние на криминологията и на сродните науки, изучаващи престъпността и девиантното поведение (социология на правото, педагогика и социология на отклоняващото се поведение, теория на оперативно-издирвателната дейност и др.), състоянието на университетското образование по криминология и сродните дисциплини, държавната политика по отношение на криминологията (институционално и информационно осигуряване на изследователската дейност, стимулиране на млади хора за включване в проучвателна и преподавателска работа, използване на криминологичните знания и криминологичната експертиза от органите на законодателната, съдебната и изпълнителната власт). Изказаните виждания от участниците в кръглата маса очертаха ефективните бъдещи модели на  криминологична изследователска дейност и перспективите за развитие на изследователската практика и на обучението в контекста на европейското и световното научно и образователно пространство.

Участниците в юбилейното честване на БАК отдадоха признателност на учените криминолози – инициатори за създаването на Асоциацията и изразиха своята готовност за по-нататъшна ползотворна работа в изпълнение на нейната обществена мисия да подпомага решаването на сложните актуални проблеми на противодействието на престъпността.

You are reading 30 години БАК articles

 

Полезна информация по темата

Легитимация

За палежите на коли

Председателят на НААФ в разговор по СКАТ. Вижте запис на предаването на Велизар Енчев

Пресконференция

naaf1
от 12.01.2010г.
21.01. 2011. РАЗСЛЕДВАНЕТО ПРОДЪЛЖАВА! Четете тук.

От ПРИЯТЕЛИТЕ

ОТВОРЕНО ПИСМО

от ОСВО /Обществен съвет по въпросите на отбраната/
КООСО /Конфедерация на обществени организации от сигурността и отбраната/
Клуб Сигурност

НААФ на 4 очи

naaf_na4
Т. Стойчев и Н. Радулов в 'на 4 очи' с мнения за спецслужбите. Вижте >>>

Т. Стойчев в епицентъра...

stoichev_svetla

On English

stoic

Кой е тук

В момента има 19 посетителя в сайта