Skip to Menu Skip to Content Skip to Footer

Thursday, Jul 18th

Информация за членове

Регистрирайте се за да можете да имате достъп до този модул. Той е само за членове на НААФ, подписали Програмата и устава.

Login Form »

Toogle Panel

Последно обновени:

Внимание! Опасност от атака!!!

Внимание, ще се отвори в нов прозорец. ПДФПечатЕ-мейл

 

Обстановката в света продължава да е напрегната. Основните гиополитически играчи демонстрират поведение на несигурност. На този фон не може да се очаква различните конфликти от локален характер- междунационални, междурелигиозни, от етнически или друг характер да бъдат разрешени. След разпадът на Югославия в региона на Балканите тези тенденции имат осезаемо отражение. Всеобщата икономическа криза, социалните диспропорции, политическата нестабилност, слабостта на държавните институции допринасят за ръст на общата, организирана и трансгранична престъпност. В България напоследък се наблюдава радикализация в поведението на организираните престъпни структури. Тези процеси, съчетан с политическата обстановка допълнително усилват опасностите от извършиването на престъпления, насочени срещу личността и собствеността на гражданите. Множество извършени през  годините убийства на известни личности от криминалния, обществен, политически и държавен сектор сочат признаци, които могат спокойно да ги съотнесат към терористични атаки. Няколкото случаи на отвличания на бизнесменини от последните месеци и неспособността на държавата да залови и накаже техните извършители може да отключи есклацията на тези деяния до превръщането им в модерен и доходоносен бизнес.

Двата вида престъпления си приличат по няколко характеристики:

  • - обект на посегателствата са известни на обществеността обекти;
  • - посегателствата срещу тях се извършват на общодостъпни места;
  • - финалните действия на пресъпниците са резултат от предварителна дейност, която има за задача подбор и проучване на жертвите, техният начин на живот и обичайно поведение, изучаване на обстановката, свързана с тяхното местоживеене и месторабота, ползвани превозни средства, контакти, комуникации и др.

Целите на пресъпните групи и организирането на тяхната работа по време на подготовката и извършването, а при отвличането на жертвата и нейното укриване, държане, влизане във връзка с близките на отвлечения, воденето на преговори и получаване на откуп изискват поведение, което е възможно да бъде наблюдавано, контролирано, документирано, предотвратено и дори разкрито. Не малка роля и принос за това могат да имат самите потенциални жертви, както и цялата общественост. За да подпомогнем процеса на познаване, придобиване и ползване на определени умения, които могат да направят живота ни по- сигурен предлагаме запознаване с:

 

 

 

 

Типични признаци за подготовка на атака

с терористична или друга престъпна цел

- осъществяване на несанкционирано наблюдение, събиране на информация за обекта, неговите близки и обкръжение, активно видео- и фотозаснемане без и при различни благоприятни привидно поводи;

- опити или сдобиване със схеми за недвижима и движима собственост, обстановката, подходите и ориентири около и към тях;

- събиране на информация за наличие на персоналната и обектова охрана, установяване на контакти с тях и др.п.;

- търсене на информация и снабдяване с необичайни средства за медикаментозно въздействие- упойващи, психотропни, обезболяващи и др.;

- незаконно търсене на специални взривни вещества, оръжие, боеприпаси, информация и ръководства за изработване на самоделни взривни устройства, специални устройства- прибори за наблюдение, оптически прицели, средства за надеждна радиовръзка и др.;

- интерес към придобиване на различни фалшиви документи за самоличност, за промяна на самоличността, дегезировка и др.;

- интерес към придобиване на крадени автомобили, документи и регистрационни табели;

- специално изучаване на организацията на работа на силите за сигурност- местоположение, организация на работа, ръководен състав, лични контакти, въоръженост с технически и специални средства, честоти и вид на използваните средства за връзка, възможност за контрол върху тях, сдобиване с фалшиви документи за легитимиране на съпричастността към тях и др.;

- опити за придобиване или наемане на недвижима собственост при стремеж за закриване на самоличността на купувача или наемателя, отклоняване на оформянето на сделката за последващ период, готовност за солидно предплащане или даване на необичайно висока цена и т.н.;

- осигуряване на маскирано или несанкционирано проникване към съседни обекти, които дават възможност за доминиращи наблюдение и контрол върху обичайните места за пребиваване, работа и движение на предполагаемите жертви на нападение;

- търсене и събиране на информация по всички изброени по- горе  въпроси;

- изоставяне на подозрителни предмети, демонстриране на предизвикателно поведение, предизвикване на скандали и хулигански прояви в обкръжението или присъствие на потенциалните обекти за атака, като видимо с това може да се цели изучаване на собственото и на охраната и структурите за сигурност поведение;

- изразявани намерения, заплахи и агресивност по отношение на индивидуални или групови субекти;

- търсене на съучастници;

 

Методи за извършване на терористични или за отвличане атаки

- атака с използване на оръжие а)пистолет- извършва се при осигуряване на близък или непосредствен контект с обекта. При отвличане се предпочита основно като средство за заплаха и защита. Предпочита се в масовите калибри и със заглушител;  б) дългоцевно оръжие- малокалибрено или среднокалибрено, предпочита се оборудвано с оптически мерник- използва се с търсене на максимална ефективност и сигурност на извършителите. При отвличане не е логично да намери приложение, освен ако не се касае за предварително планирано участие на прикриваща група;   в) взривни вещества, голямокалибрено оръжие или гранатомети- основно намира приложение при атака срещу обекти, за които еднозначно се цели пълно унищожение и се предполага, че разполагат с ефективни средства за охрана и защита;

- залагане на конвенционални или самоделни взривни устройства- използват се стационарно или заложени в автомобили, ползвани или разположени в близост, квартири, офиси, обичайни маршрути и др.;

- изчакване на групи и атаки с използване на автомобил или друго превозно средство по предварително изучени маршрути или места, обичайно посещавани от обекта на атака;

 

Национален антикриминален и антитерористичен форум(NAAF) предупреждава, че освен специализираните органи всеки може да допринесе за ограничаване на престъпността, както и да подпомогне предотвратяването, пресичането и разкриването на такива деяния. За целта е необходимо при получаване на информация за съмнителни лица и поведение, вместващи се в гореописаните признаци да не проявява самоинициатива, а да уведоми компетентните органи.

ВСЯКАКВИ ДРУГИ РЕАКЦИИ МОГАТ ДА БЪДАТ ОПАСНИ!

Написано от Йордан

 

Полезна информация по темата

Легитимация

За палежите на коли

Председателят на НААФ в разговор по СКАТ. Вижте запис на предаването на Велизар Енчев

Пресконференция

naaf1
от 12.01.2010г.
21.01. 2011. РАЗСЛЕДВАНЕТО ПРОДЪЛЖАВА! Четете тук.

От ПРИЯТЕЛИТЕ

ОТВОРЕНО ПИСМО

от ОСВО /Обществен съвет по въпросите на отбраната/
КООСО /Конфедерация на обществени организации от сигурността и отбраната/
Клуб Сигурност

НААФ на 4 очи

naaf_na4
Т. Стойчев и Н. Радулов в 'на 4 очи' с мнения за спецслужбите. Вижте >>>

Т. Стойчев в епицентъра...

stoichev_svetla

On English

stoic

Кой е тук

В момента има 39 посетителя в сайта