Виждания на Председателя на НААФ Т. Стойчев за властта

Печат

 

Три непубликувани до сега доклада на председателя на НААФ и преподавател в НБУ Т.Стойчев. Всеки можете да прочетете и/или изтеглите чрез кликване по заглавията им. Материалите могат да бъдат ползвани при задължително цитиране на автора и източника.

Политика и функции на политиката

Политиката като обществено явление

Политическа власт

 

You are reading Виждания на Председателя на НААФ Т. Стойчев за властта articles