Международен антитерористичен форум

Последна промяна (Понеделник, 27 Октомври 2008 20:16) Понеделник, 27 Октомври 2008 19:54

Печат

 
Наши представители взеха участие в Международен антитерористичен форум

На 23 и 24 октомври 2008 година в хотел “Родина” в София се проведе VІ Международен антитерористичен форум,  посветен на темата ”Модели на противодействието срещу международния тероризъм контекста на планетарната сигурност”.
Форумът беше организиран от Международното антитерористично единство (МАЕ) с президент Александър Иванович Дичек, Съюза на българските командоси с председател проф. Юли Абаджиев, колективен член на МАЕ, постоянен участник в Съвета на Европа, Световната академия на науките по комплексна безопасност (WASCS) и Световния младежки съвет срещу тероризма (WYCAT).
В работата на Форума  участваха с доклади и съобщения основателят и почетен президент на МАЕ проф. д-р генерал- лейтенаант Василий Крутов, Президентът на Световния младежки съвет срещу терроризма г-н Кишан Реди – член на Законодателното събрание на Индия, Президентът на Световната академия на науките по комплексна безопасност акад. Михаил Любимов, Президентът на Афро-арабския младежки съвет г-н Абдулхади Лавел, експерти и специалисти Aaот Канада, САЩ, Русия, Украйна, Полша, Гърция, Турция, Македония, Сърбия, Чехия, Франция, Германия, Италия, Непал, Бангладеш, Малайзия, Куба, Латвия, Румъния, Гана и други страни, гости.
“Национален антикриминален и антитерористичен форум” също участва със свои представители, като Тихомир Стойчев изнесе доклад на тема “Опасностите от тероризъм, свързани с етнонационалните и етноконфесионални конфликти на Балканите”. Накратко бяха представени инициативите на НААФ и Балкански изследователски център  с оглед подобряване средата на взаимодействие с други балкански народи и за по- активно участие на неправителствените организации в тях.
В Деня на ООН – 24 октомври бе прието Обръщение от участниците във Форума и Международното антитерористично единство към тази авторитетна световна организация и към Правителствата на страните-членки на Съвета на Европа. В заключение беше определено времето на провеждане на следващо заседание и темата, чиито основен акцент ще бъде защитата на децата.
В заключение бе решено да се създаде Организационен комитет с мандат на постоянно действащ и Секретариат към него като ръководен орган. Остана отворена за допълнително обсъждане съддаването на Международна академия за бизнессигурност.

Написано от Йордан