Skip to Menu Skip to Content Skip to Footer

Tuesday, Aug 04th

Информация за членове

Регистрирайте се за да можете да имате достъп до този модул. Той е само за членове на НААФ, подписали Програмата и устава.

Login Form »

Toogle Panel

Последно обновени:

Кадрова или къдрава

Внимание, ще се отвори в нов прозорец. ПДФПечатЕ-мейл

 

Манол Тенчев, майор о.р., експерт по

национална сигурност и отбрана

paradeСистемата на Министерството на отбраната (МО) и Българската армия (БА) отново са подложени на експерименти. Явно 20 години реформи там не са достатъчни. Началото на новите упражнения постави последното издание на Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България (ЗОВСРБ – 26.02.2010 г.). Прието е текстовете на законите да се разбират еднозначно, да не съдържат неточности и да не се тълкуват двусмислено. За съжаление, при по-внимателен прочит ще се убедим, че изготвеният от министър Аню Ангелов ЗОВСРБ поражда множество питанки.

Още от Чл. 6, ал. 1, т. 7 се информираме, че «Отбраната осигурява: охрана на държавната граница». Питаме ви, г-н министър, как, т.е. по какъв начин и кой в Българската армия (БА) днес може да охранява българската държавна граница? Или може би нямате представа, че гарнизоните на БА в граничната зона на Република България отдавна вече са само история? Съвсем друг въпрос е, че всичките ни съседи, включително и съюзниците ни от НАТО, си ги запазиха. Но, така е, или имаш стратегическо мислене, или нямаш. Впрочем, добре е да знаете, че охраната на държавната граница е основна функция на Граничната ни полиция, която е в състава на МВР.

От т. 13 на същия член и алинея научаваме, че «Отбраната осигурява: военно-патриотично обучение и възпитание на населението на страната». Опа-а-а! Доста амбициозно и добро пожелание. На времето в средните училища имаше предмет, наречен Начално военно обучение (НВО), който практически и доста успешно изпълняваше тази задача. Една много добре изградена система и методика, която бе съсипана през 1990 г. Сега г-н военният пенсионер и настоящ министър на отбраната е измислил като компенсация Чл. 26, т. 15а в ЗОВСРБ, чрез която се заканва «да разкрива и осигурява дейността на курсове по начална и/или специална военна подготовка...». От това по-голям популизъм, здраве му кажи. Да спекулираш с желанието и вътрешните потребности на значителна част от българските мъже, на които така и не бе осигурена възможността доброволно да преминават през наборна военна служба... Това вече е прекалено.

Още по-голямо недоумение и усмивки предизвикват т. 5 и 6 на Чл. 56, според които, въоръжените сили следва да изпълняват задачи по защита на населението при бедствия. Как ще се изпълнява тази задача, Аню и приятелите му, които са писали закона, не ни обясняват. Боже, пази България от широкомащабна мирновременна криза! Защото БА, колкото и да се старае, едва ли ще може в оперативен порядък да подпомогне населението със своята безобразно неравномерна и рехава териториална дислокация. Дислокация, която, ако я беше правил някой наш враг, със сигурност щеше да е доста по-добра.

Но най-много въпросителни се появяват, когато стигаме до Чл. 138, за да видим кои са военните звания в БА. Още от началото ни се завива свят от войнишките звания. Редниците (матросите) са разделени в три класа – първи, втори и трети, но… забележете. Трети клас е най-старшият. Това е точно обратното на Устава за войсковата служба от 2001 г., подписан от министър Бойко Ноев и генерал Михо Михов. Освен, че е потъпкана традицията, не звучи и никак логично. Явно бившият висш офицер от ПВО на Сухопътните войски на БНА е забравил времената на т. нар. “класни специалности”, валидни за целия личен състав. Тогава дори и наборните войници се стараеха да защитят по-висок клас, т.е. от трети да се придвижат към първи. С гордост поставяха на куртките си “пеперудките” с цифрички от 1 до 3.

По същият нелогичен начин е подходено и към офицерските кандидати, които по необясними причини са два класа. Това въобще не е необходимо, тъй като става въпрос за преходно звание между сержантския и офицерския състав. Да, но пък първото офицерско звание е направо премахнато. Младши лейтенантите ни са изпратени в историята, въпреки, че става въпрос за хиляди български мъже – запасни и резервисти, които продължават да се гордеят с пагоните със “самотната звездичка”. Как ли ще се почувстват всички те, когато научат, че офицерските кандидати ІІ клас ще носят същите пагони като техните? Вероятно по-голямата част от тях (не без основание) ще си помислят, че Аню тихомълком ги е разжалвал с една степен.

При старшите офицери от флота нещата са точно обратните. Слава Богу, там традицията е запазена и трети ранг е най-ниския, а първи – най-високия. За сметка на това първото висше офицерско звание във флота вече е “комодор”. Такова звание в родните ВМС никога не е имало. Нито преди, нито след 9 септ. 1944 г. Да, но го има в американския флот, от където механично се привнася в нашия. И тук традицията е брутално пометена от “новаторския дух”.

Доказателство за поредната инфантилност днес представлява и входа на системата на МО и БА, касаещ тази категория военнослужещи, която би трябвало да е най-многобройната – войниците. Според стандартите на водещи армии от НАТО, те би трябвало да са поне 55% от личния състав на кадровата армия. В сега действащият Закон за отбраната (ЗОВСРБ), писан от министър Аню Ангелов и приятели, вече се допуска за определени длъжности да се назначават и лица с основно образование и дори с двойно гражданство (Чл. 141, ал. 4 и 5). Явно министърът и главният му кадровик, също военен пенсионер, ще трябва да обясняват на българската общественост, защо така драстично паднаха изискванията.

Посветените обаче, знаят, че непрекъснатите «организационно-щатни промени», свързани със значителни съкращения (уволнения) на личен състав, направиха войнишката служба изключително несигурна и непривлекателна. Впрочем, откак Аню Ангелов победоносно влезе в МО, първоначално като заместник министър, конкурси за назначаване на кадрови войници не са обявявани и провеждани. Изключения се правят само за Националната гвардейска част, където недостигът на подходящи кандидати е хроничен. Там вече разрешиха дори и на жени да кандидатстват за длъжности в представителната гвардейска част, нещо което не съществува никъде по света. Оставяме на страна тежките здравословни проблеми, които може да си навлече всяка жена от този вид служба. Запознати твърдят, че всички тези факти са сигурна индикация за нови сериозни съкращения.

Ако все пак някой реши да се посвети на професионалната войнишка служба, ще трябва да го направи преди да е прехвърлил 32 години. И добре да знае, че ако не попадне в някоя от цикличните «организационно-щатни» вихрушки, на 45 г. ще трябва да напусне БА, поради навършване на «пределна възраст». Освен ако не реши да стане (да му предложат да го направят) сержант, т.е. да се влее в онези предполагаеми 30% от БА, наречени «сержантски състав». Така ще може да служи още 5 години – до 50. Мотивацията за това не е кой знае каква, като се има пред вид несъществената разлика в заплащането и значително увеличените отговорности. Така, че тези, които успеят да се пенсионират като кадрови войници, вероятно по численост няма да превишават популацията на белите лястовици. За сметка на това пък, ще разказват на бъдещите поколения как са успели да прослужат годините за войнишка пенсия в една изключително несигурна, нестабилна и стресова система.

За съжаление това не е всичко. Главният кадровик на МО, който е и близък приятел на министъра, е измислил нови отличителни знаци за униформите. Според заповед на министър Аню Ангелов, влизаща в сила от 1 юни 2011 г., командирите от всички нива в БА ще трябва да носят като наръкавна емблема знака V (“Victory”). Така ще е по-лесно и за снайперите на терористите. Много по-бързо ще се разпознават командирите от БА. Какво да се прави? Колкото по-бедна става една армия, толкова по-шарена я правят.

Всички тези недомислия неизбежно рефлектират както върху мотивацията на военнослужещите, така и върху обществените нагласи на семействата им. Така че, при следващите избори, Бойко да не се чуди защо армията не го подкрепя, а да пита Аню.

You are reading Кадрова или къдрава articles

 

Полезна информация по темата

Легитимация

За палежите на коли

Председателят на НААФ в разговор по СКАТ. Вижте запис на предаването на Велизар Енчев

Пресконференция

naaf1
от 12.01.2010г.
21.01. 2011. РАЗСЛЕДВАНЕТО ПРОДЪЛЖАВА! Четете тук.

От ПРИЯТЕЛИТЕ

ОТВОРЕНО ПИСМО

от ОСВО /Обществен съвет по въпросите на отбраната/
КООСО /Конфедерация на обществени организации от сигурността и отбраната/
Клуб Сигурност

НААФ на 4 очи

naaf_na4
Т. Стойчев и Н. Радулов в 'на 4 очи' с мнения за спецслужбите. Вижте >>>

Т. Стойчев в епицентъра...

stoichev_svetla

On English

stoic

Кой е тук

В момента има 17 посетителя в сайта