Skip to Menu Skip to Content Skip to Footer

Tuesday, Jul 23rd

Информация за членове

Регистрирайте се за да можете да имате достъп до този модул. Той е само за членове на НААФ, подписали Програмата и устава.

Login Form »

Toogle Panel

Последно обновени:

Как измамници и банкери

Внимание, ще се отвори в нов прозорец. ПДФПечатЕ-мейл

 

Как измамници, властници и банкери могат да откраднат парите ви

Бележки по досъдебно производство № 26/2009 на ОСлО при СОП, прокурорска преписка № 2116/2009 на РП – Ботевград.

През 2008 г. фирма „Арон”, която усилено търси да се сдобие със собствен склад, открива обява за продажба на подходящ терен в Ботевград. След предварителни разговори по телефон, посочен в обявата се стига до срещи между един от съдружниците във фирмата, Константин Генчев и Любомир Караджов, който се представя за упълномощен от синдика на предприятието, обявило продажбата – „Чавдар Ботевград” ЕАД (в несъстоятелност), което е сто процента собственост на българската държава.

Из дадените пред МВР показания на Константин Генчев:

След сключването на предварителни договори фирма „Арон” превежда по сметка в Пощенска банка на синдика на фирма „Чавдар- Ботевград” (в несъстоятелност) сумите от 1 115 585 лв. плюс допълнително 237 350 лв., внесени от сина на Константин Генчев – Евгени Генчев, подмамен по същата схема за недвижимите имоти.

На настоятелните искания да се изповяда сделката пред нотариус, представящият се за пълномощник неколкократно намира поводи да отлага.

Накрая съдружниците от „Арон” и Евгени Генчев разбират, че синдикът отказва да признае пълномощното и договорите, както и да финализира сделката.

Синдикът твърди, че не е подписвал предварителни договори за покупко-продажба на недвижими имоти, както и че не е упълномощавал Караджов за подобни действия.

Когато решават да си върнат внесените в банката и по сметка на същият този синдик пари, разбират, че същите суми са били изтеглени, но не от синдика и не от оправомощено от него лице.

Разбрали, че са измамени, те търсят логика !

„Ако Караджов не е пълномощник и предварителните договори не се признават, значи няма сделка.

Като няма сделка, постъпилите от нас към сметката на синдика пари са недължимо платени на „Чавдар Ботевград” ЕАД (в несъстоятелност) и следва да бъдат върнати.

За нас фактически гарант по всичко, което е свързано с плащанията, както и със сигурността на авоара по сметката на „Чавдар”, би следвало да е банковата институция – Пощенска банка, в която и сега продължаваме да вярваме, но изглежда точно това ни е подвело.”

Независимо от това дали ще се окаже, че има или не служител на Пощенска банка, който е действал като съучастник, при всички положения Банката е проявила немарливост по отношение на оперирането с банковата сметка на „Чавдар”, като е допуснала теглене на суми не от законния представител – синдика, нито от оправомощено от него лице.

Водени от логиката на законопослушни граждани от фирма „Арон” и Евгени Генчев подават жалба в ОДП- МВР София- Област.

Там добиват надежда, защото полицаите съвестно си свършват работата.

Материалите в срок са предадени на РП Ботевград с мнение за образуване на досъдебно производство срещу Любомир Пенчев Караджов – гл. счетоводител на „Чавдар” и Диана Симеонова Маркова. – управител на Пощенска банка, Клон Ботевград.

Проверката сочи, че преведените суми са изтеглени от Караджов с документи, които не са подписани от синдика, със съдействието на управителката на клона на Пощенска банка.

Тук логиката е, случаят с изтеглянето на парите от Пощенска банка да се отдели от внасянето им по сметка на синдика на „Чавдар – Ботевград”.

„Арон” и Евгени Генчев внасят сумата, защото за тях разплащането през институцията БАНКА е реалната гаранция.

Когато те са внасяли сумата, не са могли по никакъв начин да допуснат, че е възможно тя да позволи неправомерно разпореждане с парите им.

Банката в случая не е по-малко виновна от Караджов, който се е представил за пълномощник, или синдика, който май също има нещо общо със случая, след като не е следил банковата си сметка и не е видял нито  постъпването на парите по нея, нито тяхното изтегляне в последствие.

Ако Караджов се сочи като виновен, защото е изтеглил сумата с неверни или подправени документи, то не по- малко виновна е банката, която е допуснала това.

Водени от логиката, че парите следва да им бъдат върнати, от „Арон” изпращат нотариални покани на „Чавдар” на 11.05.2010 г., с които се фиксират и правят изискуеми вземанията за връщане на платените суми, което е основание за включване в допълнителния списък на кредиторите по делото за несъстоятелност.

В случай, че „Чавдар” откаже да признае предварителните договори, е поканен да върне парите като недължимо платени, с които „Чавдар” неоснователно се е обогатил, а ако признае договорите - те се развалят от страна на „Арон”, поради неизпълнението им от страна на „Чавдар” и последният отново дължи връщане на платеното.

След получаването на поканите чрез нотариус синдикът писмено отрекъл да има отношение към подписаните предварителни договори, но по въпроса за неоснователното обогатяване, постъпило и осъществено по негова сметка предпочел да замълчи.

Синдикът е завел дело срещу банката, допуснала тегленето. По него обаче „Арон” не са страна и не са допуснати да участват като трето лице помагач на ищеца, за да могат да защитават интересите си.

Едновременно с това ощетената фирма научава, че делото по несъстоятелност на „Чавдар- Ботевград” е спряно, поради неплащане на разноските от кредиторите (5000 лева месечно), и през април 2011 г. изтича едногодишен срок, след който ако разноските не бъдат платени, делото ще бъде прекратено, а „Чавдар Ботевград” заличен от търговския регистър.

Единственият шанс за „Арон” и Евгени Генчев да получат евентуално възмездяване на щетите си от имуществото на „Чавдар”, е да бъдат признати за кредитори, преди делото да бъде прекратено.

Странно е поведението на съда по несъстоятелността, който обаче не се произнася по молбата на „Арон” и Евгени Генчев за включване в допълнителния списък на кредиторите, което е принудило ощетената фирма и Евгени Генчев да подадат молба за определяне на срок при бавност до Софийски апелативен съд.

Междувременно научават, че всичко по предприятието- длъжник се разграбва.

По случая една проверка на Инспекцията по труда, която проверява кой реже и изнася имущество на „Чавдар” установява доста странни действия от страна на български и чужди физически лица.

На 12 септември, 2005 г. регистрираната в гр.Варна на бул. Вл. Варненчик 86, бл. 2 ет. 3 ап. 7 фирма „Тракия- Крошет”, представлявана от германският гражданин Бернард Йоханес Тобиш от Оесниц е прехвърлил генерално пълномощията си на адвокат Галин Стоянов Костов, чийто адрес едно към едно съвпада с този на регистрацията на фирмата.

Едновременно той от своя страна също прехвърля генералните си пълномощия на Диана Манолова Мавродиева, която по това време е само на 21 години.

Така баща, син и съдружници заедно май ще пият по една студена вода.

Рекапитулацията от несвършената на българските институции е пълна загуба за фирма Арон Груп – наивно внесени по сметката на Пощенска банка 1 115 585 (един милион сто и петнадесет хиляди петстотин осемдесет и пет) лева и допълнително внесените от Евгени Генчев -  237 350 (двеста тридесет и седем хиляди триста и петдесет) лева.

Лихви по тези суми сами по себе си са също внушителни, но те на никой не се начисляват.

Съдията по несъстоятелността, настоява да се платят разноските и тогава да се произнесе по молбата. Искането е абсурдно – никой не може да плаща разноски по несъстоятелността преди да е станал кредитор по делото.

Освен тяхната молба, по чекмеджетата на Апелативния съд стои още една от друга ощетена фирма.

Въпросът за Пощенска банка ще отпадне от само себе си с изтичане на едногодишния срок при спряно производство поради неплащане на разноски и заличаването на „Чавдар” от търговския регистър.

Няма страна ищец- няма проблем.

Апелативният съд отказва по частна жалба да конституира като трети лица помагачи ощетени лица, но и необяснимо дълго се бави с произнасянето, поради което е отложено делото в СГС на „Чавдар” срещу Пощенска банка и не са разпитани шест свидетели от Банката.

Макар адвокатите на „Арон” и Евгени Генчев да са представили адвокатски пълномощни по досъдебното до момента не получават достъп до материалите по делото под предлог, че то било много сложно и имало да се правят експертизи.

Всъщност от един момент следователката става по неоткриваема от самите извършители на крупната финансова измама.

Адвокатите на Арон настояват за достъп до материалите и пред по-висша инстанция, на което Софийска Окръжна Прокуратура чиновнически отговаря, че искането е изпратено по компетентност на РП – Ботевград.

Ако има случайно проблем, най- добре е да се започне прехвърляне на топката, сочи привичната технология на институциите, когато са заинтересувани.

Всъщност експертизата, която уж толкова се чака, няма да даде нищо.

В НИКК е изпратено искане да се потвърди дали синдикът е положил подпис в пълномощното, представяно от Караджов.

А той не е, защото през цялото време у тъжителите е било умело поддържано заблуждение с участието на множество лица и институции, че техните интереси са защитени и че сделката, която целят, може да се състои.

Бавенето на тази експертиза всъщност допринася за спокойното изтичане на въпросният давностен срок, след който няма да има ищец в лицето на Чавдар- Ботевград, и следоветално няма да има проблем.

Няма реакция и от страна на Главния прокурор, до когото също е подадена жалба с искане преписката да бъде преместена в СГП.

Просто нов мегацикъл на съдебната система- искането не е уважено, а е изпратено на Софийска апелативна прокуратура, която го изпраща на Софийска Окръжна Прокуратура, която го изпраща на Райнонна Прокуратура-Ботевград с общото „указание” да си вършат работата и спазват сроковете.

До момента заради съдебно- иинституционалната незаинтересованост няма виновни, няма обвинения.

Почти същият начин е била въведена в заблуждение, като е претърпяла имуществени щети фирмата „Инвесткомерс” ЕООД, представлявана от Николай Ст. Дишков, за който случай в ОД МВР- София има заведена преписка вх. № Ж- 20/ 2009 г.

Автори:

Експерти на НААФ и юристите на двете фирми

You are reading Как измамници и банкери articles

 

Полезна информация по темата

Легитимация

За палежите на коли

Председателят на НААФ в разговор по СКАТ. Вижте запис на предаването на Велизар Енчев

Пресконференция

naaf1
от 12.01.2010г.
21.01. 2011. РАЗСЛЕДВАНЕТО ПРОДЪЛЖАВА! Четете тук.

От ПРИЯТЕЛИТЕ

ОТВОРЕНО ПИСМО

от ОСВО /Обществен съвет по въпросите на отбраната/
КООСО /Конфедерация на обществени организации от сигурността и отбраната/
Клуб Сигурност

НААФ на 4 очи

naaf_na4
Т. Стойчев и Н. Радулов в 'на 4 очи' с мнения за спецслужбите. Вижте >>>

Т. Стойчев в епицентъра...

stoichev_svetla

On English

stoic

Кой е тук

В момента има 8 посетителя в сайта