Skip to Menu Skip to Content Skip to Footer

Tuesday, Aug 04th

Информация за членове

Регистрирайте се за да можете да имате достъп до този модул. Той е само за членове на НААФ, подписали Програмата и устава.

Login Form »

Toogle Panel

Последно обновени:

Относно църквата

Внимание, ще се отвори в нов прозорец. ПДФПечатЕ-мейл

 
Да възстановим ролята и авторитета на
Българската православна църква


Православната църква от самата си поява е играла особено важна роля в живота на държавите, обхванати от нея. В църквите и манастирите са основните средища на знания и култура. Там се развиват иконописните школи, чиито достижения са основание за гордост и днес. При завладяването на Русия от татарите църквата е онази, която дава упование и надежда на поробените. От уста на уста се носят легенди за Божията или на отделни светци помощ при спечелването на битките до пълното освобождение. Османското иго налага своя отпечатък за дълги векове, като поставя под общ знаменател на безправие и безпросветност българския, гръцки, сръбски, влашки, албански, черногорски и други народи. И отново църквите и манастирите стават онези светилници, които показват пътя към националното възраждане, освобождение и политическа независимост. И ако към времето на налаган атеизъм ролята на църквата беше забравена и омаловажена, сега политици от всички идеологии не се свенят да влязат в църква и участват в нейните ритуали.  Въпреки всичко трудно може да се вярва, че поне на част от тях действията не са повече демагогия и неизбежна ритуалност, която единствено цели повишаване на тяхната разпознаваемост и подкрепа, отколкото резултат от истинска вяра в ценностите на християнството. За това говори и подклажданият през последните години дуализъм в двете основни вероизповедания, характерни и взели участие във формирането на съвременното българско общество- православието и исляма. Зад тези действия прозира нихилизъм и престъпно нехайство по отношение съхраняване на националнообединителните традиции и ценности. На основателна критика могат напълно основателно да бъдат подложени и някои църковни дейци, заради публично безотговорното им поведение и дадените основания за българската православна църква да се говори като за гнездо на интриганти, кариеристи и морално разпаднали се личности. Успоредно с това в съвременна Русия отново се наблюдава възраждане на църковните традиции, на влиянието на религиите върху различни обществени слоеве и държавата. Така на 10 юни, 2009 г. руски информационни източници съобщиха за проведена в Москва конференция, посветена на отношенията между религията и държавата. Според завеждащият Отдела по взаимодействие между църквата и обществото на Московската Патриаршия протоиерей Всеволод Чаплин, светският хуманитарен модел на обществено устройство, налаган в света като единствено прогресивен и правилен се изчерпва. Той не стимулира жизнените сили, не е способен да мотивира хората към въздържание и саможертва. Според него демографските, психологическите и социологически изследвания сочат, че секуларната идеология не дава онези преимущества, които има в обществата с висока степен на религиозна мотивация. Според Чаплин днес е необходимо да се премине от опитите да се унифицира човечеството, като се установи един всеобщ модел на обществени отношения към даване правото на съществуване на различни модели и тяхното признаване като “равно значими”. “По света, и у нас в Русия има общества, които живеят според ислямския закон, който за тях е поставен над всичко. Също за православният човек нормата на религиозното право стои над всичко и той не се счита за длъжен да отстъпи от него доре под страх от смъртта. За това има много примери и опит в житията на мъчениците и изповедниците още ожт най- ранният етап на християнството. Същото важи и за привържениците на юдаизма. Единствено за една малка част от земното население приоритет са благата на земния живот, на материалното битие, на комфорта и всичко това, което лежи в основата на хуманистичните идеологии”- казва той. По време на същата конференция полковник Петър Брянцев, заместник началник на управлението за възпитателна работа към Сухопътни войски изнася данни, според които за последните дванадесет години числото на военнослужещите в руската армия, заявили, че са последователи на някаква религия се е увеличило на 63 %. Според него върху това тяхно самоопределение са оказали влияние не толкова религиозните, колкото национално- етническите и културологични фактори. От това изследване е направен извод, че всъщност едва 5 % са “активно вярващите”. Докладчикът изтъкнал, че командването на Сухопътните войски активно си сътрудничи с традиционно представените в страната религии, между които доминират мюсюлманската и християнската.

Написано от Йордан You are reading Относно църквата articles

 

Полезна информация по темата

Легитимация

За палежите на коли

Председателят на НААФ в разговор по СКАТ. Вижте запис на предаването на Велизар Енчев

Пресконференция

naaf1
от 12.01.2010г.
21.01. 2011. РАЗСЛЕДВАНЕТО ПРОДЪЛЖАВА! Четете тук.

От ПРИЯТЕЛИТЕ

ОТВОРЕНО ПИСМО

от ОСВО /Обществен съвет по въпросите на отбраната/
КООСО /Конфедерация на обществени организации от сигурността и отбраната/
Клуб Сигурност

НААФ на 4 очи

naaf_na4
Т. Стойчев и Н. Радулов в 'на 4 очи' с мнения за спецслужбите. Вижте >>>

Т. Стойчев в епицентъра...

stoichev_svetla

On English

stoic

Кой е тук

В момента има 17 посетителя в сайта