Skip to Menu Skip to Content Skip to Footer

Thursday, May 28th

Информация за членове

Регистрирайте се за да можете да имате достъп до този модул. Той е само за членове на НААФ, подписали Програмата и устава.

Login Form »

Toogle Panel

Последно обновени:

Интервю

Внимание, ще се отвори в нов прозорец. ПДФПечатЕ-мейл

 
Едно интервю на Лили Томова с Тихомир Стойчев, бивш директор на ЦСБОП- МВР, член на Организационния комитет за провеждане на дискусия “Балканите- реалности и проблеми”, която ще се проведе на 26 ноември, 2008 г. в зала 10 на НДК


Научаваме за нова инициатива. Кои сте инициаторите и какви са целите на дискусията, която предстои да се проведе на 26. 11. 2008 г. в НДК?

Няколко граждански, неправителствени структури стигнахме до извода, че ще бъде добре да заработим по- активно, в една координатна ос. В тези организации са събрани хора от различни възрасти, с различни професии. Има учени, есперти, докторанти и студенти. Амбициите ни са насочени към обсъждане и търсене на решeния на различни проблеми да привлечем хора от различни балкански държави. На фонът на залитането на политическите субекти към младите ще се придържаме към традициите и рационалното, ще държим особено на хората с биография и минало. Двадесет годишният преход позволи на всички по- големи партии да участват в управлението. Те обезсилваха изпълнителната власт, като безпринципно уволняваха кадри, за да настанят своите партизани. Това се случваше в органите за сигурност и обществен ред, в съдебно- следствения апарат, в дипломацията. Получи се така, че повечето подготвени специалисти в дееспособна възраст бяха подменени с ниско квалифицирани. Тук няма невинни, защото докато едните го правеха по време на управлението си, други си играеха на опозиция в Народното събрание. Сега получаваме критики за несправяне с изискванията, които произтичат от приемането на България в НАТО и ЕС. Чужди посланници ни критикуват за нивото на престъпност и корупция.  На фона на задълбочаващото се рушене на обществен морал и доверие в институциите самоорганизирането на обществото е от голяма важност.
Високото ниво на организираната престъпност и корупция според нас се проявяват поради липса на достатъчен капацитет в институциите, които пък са функция на политическото. Ето тук виждаме нашето място- да се самоорганизираме и заработим, като предложим безвъзмезден ресурс и продукт на държавата.
Но такива организации има предостатъчно. Асоциации на различните служби и служители, поне две организации на командоси и т.н. Не смятате ли, че ще ви обвинят, че се противопоставяте на някои от тях и особено на  учреденият буквално преди дни и обявен от бившият министър Румен Петков Международен нститут за сигурност?
Възможно е тук да е разковничето. Много структури не значи достатъчно. Що се отнася до г- н Румен Петков унажение към неговия ранг. Бил е почти всичко- комсомолски и партиен апаратчик, кмет, министър, спортен деятел... Доколкото виждам е поканил в състава на своята инициатива хора, съизмерими с него. Изглежда ще работят на макроравнище.
Това добро ли е или лошо?
Всяко добро намерение има значение. Световните трансформации ни завариха неподготвени, без рефлекси, ценности и в търсене на нова идентичност.
Лидери говорят за предизвикателства и заплахи, но от това не следват политики и решения. В стремежа да се участва на всяка цена не се подбират средствата. Политическите субекти на Балканите традиционно си служат с некоректни, взивоопасни практики пораждали конфликти и кръвопролития, от които са се възползвали само великите сили, умножавали политическото си влияние и богатство. Процесите на регионално ниво от края на миналия и първите години на този вект извадиха на повърхността множество замразени конфликти. Отново се проля кръв, прекроиха се граници и това не може да не предизвиква опасения за бъдещето.
Ще имате ли сили да направите преглед на всички конфликти?
Не ни надценявайте. Действително имаме капацитет, който се надяваме да умножаваме. Ние, балканците, най- добре познаваме проблемите си и най- много сме страдали от кървави конфликти. Различните обстоятелства и фактори в общата ни история са дали отражение върху формирането на отношенията: три основни религии си дават среща тук; племена, чието начало се губи в догадки; амбиции за великодържавен хегемонизъм; интереси на геополитически субекти; глобализъм...Всичко това продължава да оказва влияние....
Г-н Стойчев, какви са организациите, с които започвате?
Мисля, че балканската общественост е раждала инициативи с дълбоки и важни последици. Без това нямаше да има въстания, национални държави, войните щяха да са по- кръвопролитни и безкрайни. Не малко колеги са започнали работа преди нас, но и ние се надявам бързо да се изравним с тях. Екипът е с възможности. НАМО(Националната Асоцияция за международни отношения) съществува твърде отдавна и е позната не само на българската общественост. В нея членуват и работят хора, които не по слух познават международната политика и практики. Повечето от тях притежават висока образованост и култура, внушителен опит зад граница. БИЦ (Балкански изследователски център) е по- нова структура, поставил си амбициозната цел да организира специалисти по Балканите не само от България, които като изучават миналото и актуалната обстановка, обменят опит, привличат в добронамерено партньорство специалисти от други държави в региона, подпомогнат общуването. Към инициативата се присъедини и учреденото от лятото на 2008 г. интернет общество, нарекло се “Национален антикриминален и антитерористичен форум”. Повече данни могат да бъдат намерени в www. naaf.from- bulgaria. eu. В него са събрани основно експерти, които имат достижения в работата срещу различните форми на престъпност. Амбицията им е да разширят общуването с гражданите, да ги привлекат към свободна обмяна на информации и мнения. Ние отчитаме, че с разсекретяването на досиетата, станало по вина на политиците беше нанесена непоправима вреда на националната сигурност. Години ще минат, докато се възстанови гражданската съвест и съзнание, че подпомагане на службите, сътрудничеството с тях не е предателство. Поради това ние възнамеряваме да водим диалог с хората, за да ги убедим за възможностите за анонимност на интернет- мрежата,  да изявим с тяхна помощ и най- дълбоко скритите прояви на корупция и престъпност, който и да е техния извършител. Съзнаваме, че за това ще бъде необходимо много търпение и усилия.
А какви са проектите ви за работа с балканската общност?
Има два основни момента, които накараха инициаторите да потърсим приятели и съмишленици, с които да обсъдим различните конфликти на Балканите и последиците от тях. В развитието на международните отношения изпъкват няколко опасни момента. И това не е само български проблем, защото различните конфликти, отслабването на държавността, бедността и безработица, социалните разслоения, свързани с тях са хранителна среда за международната организирана престъпност. Конфликтите от национален, етнически и религиозен характер също са катализатор за горните опасности,  допълнени от различните форми на тероризъм. В религиозните общности и техните водачи има огромен положителен потенциал- Но трябва да си говорим, да си спомняме, да се опознаваме, за да се възприемаме и разбираме. Наши членове идват от различни професионални и социални общности. Така вероятно разбирате за какъв ресурс и влияние става въпрос.
Как ще работите, по какъв модел?
Ще чуем участниците, техните оценки и изводи, ще обсъдим проблемите. На този етап определено смятам, че мултидисциплинарния подход за оценка и търсене на решения винаги е давал по- добри резултати. Имам предвид да предложа някои инициативи, но нека да ги дообмисля. Колегите също работят.
А вашите оценки и изводи могат да се окажат неудобни за политиците, за управляващите?
Никой не би следвало да се смята за непогрешим. Става въпрос за битка с престъпността, с опасни за съществуването и мира заплахи, за бъдещето. Когато залозите са големи, всеки ще бъде заставен да бъде отговорен!

Написано от Йордан You are reading Интервю articles

 

Полезна информация по темата

Легитимация

За палежите на коли

Председателят на НААФ в разговор по СКАТ. Вижте запис на предаването на Велизар Енчев

Пресконференция

naaf1
от 12.01.2010г.
21.01. 2011. РАЗСЛЕДВАНЕТО ПРОДЪЛЖАВА! Четете тук.

От ПРИЯТЕЛИТЕ

ОТВОРЕНО ПИСМО

от ОСВО /Обществен съвет по въпросите на отбраната/
КООСО /Конфедерация на обществени организации от сигурността и отбраната/
Клуб Сигурност

НААФ на 4 очи

naaf_na4
Т. Стойчев и Н. Радулов в 'на 4 очи' с мнения за спецслужбите. Вижте >>>

Т. Стойчев в епицентъра...

stoichev_svetla

On English

stoic

Кой е тук

В момента има 6 посетителя в сайта