Skip to Menu Skip to Content Skip to Footer

Thursday, Jul 02nd

Информация за членове

Регистрирайте се за да можете да имате достъп до този модул. Той е само за членове на НААФ, подписали Програмата и устава.

Login Form »

Toogle Panel

Последно обновени:

Неправителствени организации обединяват усилия

Внимание, ще се отвори в нов прозорец. ПДФПечатЕ-мейл

 

На 26 ноември, 2008 г. взала 10 на НДК Националният антикриминален и антитерористичен център(НААФ) и новоучреденият Център за Балкански изследвания (ЦБИ) към Националната асоциация за международни отношения (НАМО) организираха дискусия под надслов “Балканите- реалности и проблеми”, в която взеха участие учени и преподаватели от Института по философия при БАН, ВТУ “Св. Св. Кирил и Методий”, ЮЗУ Рилски”, СУ “Св. Климент Охридски”, УНСС експерти от АРБ, АРРОП и др.. Председателят на Управителния съвет на ЦБИ от името на инициаторите огласи набелязаните цели: създаването на Балканска академия за сигурност и сътрудничество на Балканите.

Създаване на специален индекс, според който да се определя вероятността от вътрешнонационални и международни кризисни ситуации и конфликти от политически, икономически, социален, етнически и културен характер в региона.
Индексът и съответните изводи ще бъдат предоставяни на политически субекти, правителствени институции, неправителствени организации, бизнесмени и физически лица, които по този начин да могат своевременно да планират поведението си.
Професор Андрей Пантев, председател на Програмния съвет на ЦБИ заяви: „Основната предпоставка за създаването на Центъра за балкански изследвания е, че целта на политиката не е да решава проблемите, а да ги предотвратява, за да не се налага постфактум да се правят миротворчески конференции. Няма защо да крием, че балканите са особен район от европейската географска, културна, стопанска и политическа структура. Няма защо да крием, че България е вътре в тази балканска общност и тя също си има своите специфични черти”......
Организаторите си поставят за цел още да подпомогнат създаването на регионална мрежа от центрове, които да заработят в една координатна система. Бъдещата Академия ще цели да създаде трети основополагащ стълб на Процеса за сътрудничество в Югоизточна Европа към Европейския съюз, представен от граждански организации и експерти, като отчита ролята на първите два- правителствата и парламентите на страните.
Организацията ще издава балкански алманах със статии по международни отношения на страните в региона. Той ще се публикува четири пъти годишно на български и английски език.
Владимир Павлов, също член на УС на ЦБИ и дългогодишен дипломат поясни, че приоритетите са от една страна политическите въпроси и въпросите на сигурността, от друга страна - икономическо-финансовите проблеми. изложението си председателят на НААФ  и член на УС на ЦБИ Тихомир Стойчев обърна внимание върху своевременността и важността на общата инициатива. Като особено полезно отчете участието на младите хора- учени, докторанти и дори студенти.
“Получаваме критики за несправяне с изискванията, които произтичат от членството на България в НАТО и ЕС. Чужди посланници ни критикуват за нивото на престъпност и корупция.  На фона на задълбочаващото се рушене на обществен морал и доверие в институциите самоорганизирането на обществото е от голяма важност.
Високото ниво на организираната престъпност и корупция според нас се проявяват поради липса на достатъчен капацитет в институциите, които пък са функция на политическото. Ето тук виждаме нашето място- да се самоорганизираме и заработим, като предложим безвъзмезден ресурс и продукт на държавата”-  почти цитира той казаното от него в интервю със заглавие “Балканците познаваме най- добре проблемите си”, публикувано в един от ежедневниците същия ден.
Също така той отбеляза колко ще бъде важно водачите на религиозните диаспори, особено  на традиционните религии да си подадат ръка в решаването на въпроси от интерес за мира и сигурността в региона. В потвърждение на казаното на дискусията присъстваха представители на Източноправославната църква и Мюфтийството. Сред участниците и гостите имаше представители на Албания, Р. Македония, Румъния и Хърватска.
Между основните теми бяха представени: “Социеталната несигурност на Балканите”, автор проф. Васил Проданов; “Религиозният тероризъм и несигурността на Балканите на доц. Богдана Тодорова; националните, етническите и религиозните конфликти на Балканите” на Тихомир Стойчев; бъде ли пренаписана българската история” на Милена Кьосева; “Цивилизационен сблъсък. Религия. Тероризъм” на Мюмюн Тахир; Р. България- гарант за енергийната сигурност. Разпределителен център на енергийните източници в ЮИЕ” на докторант инж. Антон Павлов; Психо- педагогически аспекти на учението за ума и помислите” на доц. Методий Ангелов и др. Всички представени по време на дискусията теми, изказвания и съобщения ще бъдат публикувани в списание “Международни отношения”.
Активно участие в подготовката и дискусията взеха доц. Вихрен Бузов, декан на Философския факултет при ВТУ “Св. св. Кирил и Методий”, доц. Тодор Галунов, доц. Чавдар Николов от ЮЗУ, доц Елена Симеонова от УНСС, проф. Наталия Александрова, проф. Александър Янков, проф. Венелин Цачевски и др.
Като завършек инициатори, участници и гости се обединиха около високата оценка на форума, който определиха като едно добро начало.


Забележка:
Словото на Председателя на УС на ЦБИ г- н Чавдар Минчев публикуваме отделно поради неговия обем

Написано от Йордан You are reading Неправителствени организации обединяват усилия articles

 

Полезна информация по темата

Легитимация

За палежите на коли

Председателят на НААФ в разговор по СКАТ. Вижте запис на предаването на Велизар Енчев

Пресконференция

naaf1
от 12.01.2010г.
21.01. 2011. РАЗСЛЕДВАНЕТО ПРОДЪЛЖАВА! Четете тук.

От ПРИЯТЕЛИТЕ

ОТВОРЕНО ПИСМО

от ОСВО /Обществен съвет по въпросите на отбраната/
КООСО /Конфедерация на обществени организации от сигурността и отбраната/
Клуб Сигурност

НААФ на 4 очи

naaf_na4
Т. Стойчев и Н. Радулов в 'на 4 очи' с мнения за спецслужбите. Вижте >>>

Т. Стойчев в епицентъра...

stoichev_svetla

On English

stoic

Кой е тук

В момента има 3 посетителя в сайта