Skip to Menu Skip to Content Skip to Footer

Saturday, Dec 07th

Информация за членове

Регистрирайте се за да можете да имате достъп до този модул. Той е само за членове на НААФ, подписали Програмата и устава.

Login Form »

Toogle Panel

Последно обновени:

Пет принципа за...

Внимание, ще се отвори в нов прозорец. ПДФПечатЕ-мейл

  08 октомври, 2008 г.
По материални на чуждия печат

Президентът на Русия Д. Медведев посочи по пет принципа за излизане от кризата и за новият Договор за европейска сигурност

 

При участие н Конференцията по световна политика в Евиан президентът на Русия Дмитрий Медведев е изложил съображения по икономическатакриза. Според него тя е "довела до икономически егоизъм у много държави, който процес застрашавал устойчивостта на световното развитие". Той припомнил, че руските анализи, отнасящи се до нарастване негативните тенденции, свързани със суровинните и продоволствени пазари, с финансовата система са били охотно споделяни в на срещата в Япония и други международни форуми. Неефективността на еднополюсния икономически модел се проявила още при кризата от края на 90- те години, когато Международния валутен фонд и Световната банка се дескридитирали в достатъчна степен. Принос за тези процеси имало и падането цената на долара. Сега била в ход фрагментацията на световната система.
Руският президент посочил новите фактори на стабилност, необходимостта от формиране на нови финансови центрове и силни регионални валути. Той подчертал готовността на Русия да способства за оздравяването на световната финансова система не само в рамките на Г- 8, а и посредством привличане на ключовите Китай, Индия, Бразилия, Мексико, ЮАР и др. Президентът на РФ формирал пет направления за действия по излизане от кризата.
въвеждане на ред в националните и международни институции за регулиране;
избавяне от дисбаланса между въвежданните финансови инструменти и реалната доходност на инвестиционните програми. Така надпреварата предизвиквала появата на "сапунени мехури", размиващи отговорността на публичните дружества;
укрепване на системата на риска и разпределянето му между всички играчи на пазара. Като вредно явление се сочело безкрайното нарастване на активите;
пълно откриване на информацията за фирмите, усилване на контролните изисквания и отговорността на рейтинговите агентства и одиторски компании;
осигуряване на достъп за всички до изгодите от сваляне на бариерите в международната търговия и свободното движение на капитали. Било посочено, че след като проблемите имат международен характер се изисква организирането на разработки и прилагането на нови "кризисни технологии" в политиката и икономиката.
За целта било предложено изменение на глобалната финансова архитектура, преразглеждане ролята на действащите и създаване на нови икономически институции, които мерки да доведат до стабилност. Президентът Дмитрий Медведев огласил и предлаганите от Москва пет принципа, които да залегнат в Новия договор за европейска сигурност. Въпросната система следвало да бъде еднаква за всички страни, като обедини Евро- Атлантика на основата на единни правила на играта, което да гарантира дългогодишна, правно ангажираща рамка на сигурност. В Договорът трябвало да се съдържат ясно потвърдени базови принципи за сигурността и междудържавните отношения в евроатлантическото пространство, гарантирана привързаност към добросъвестно изпълнение на международните ангажименти, уважение към суверенитета, териториалната цялост и политическа независимост на страните и всички други принципи, залегнали в Устава на ООН. Следвало да се потвърди недопустимостта за употреба на сила или заплаха в межодународните отношения, като се гарантират еднообразни трактовки и спазването им. Като необходимост било посочено съблюдаването принципите за мирно регулиране на конфликтите в евроатлантическото пространство, при което да се опират на преговорите, да се отчита мнението на страните и при безусловното уважаване на миротворческите механизми. Като възможност било изразено и желанието да бъдат самите процедури по регулиране на споровете. На трето място била поставена необходимостта от осигуряването на равна сигурност, базирана върху трите "не-та":
- да не се осигурява собствената сигурност за сметка на другите;
- да не се допуска в рамките на каквито и да било военни съюзи или коалиции да бъдат извършвани действия, които да отслабват единството на общото пространство за сигурност.
- да не се позволява развитието на военните съюзи да се извършва във вреда на другите страни по Договора и създаването на опасен дефицит за контролни механизми.
Четвъртото изискване се свързвало с утвърждаване на отказ страни или международни организации да притежават ексклузивни права за поддържане на мира и стаблилността в Европа.
Посочена била целесъобразността от установяване на базови параметри за контрол над въоръженията и разумната достатъчност в областта на военното строителство, създаване на ново ниво на качество при взаимодействието по контрола върху разпространението на оръжията за масово поразяване, тероризма и наркотрафика. В хода на съвместната работа следвало да бъде оценена "адекватността и изискванията на времето по отношение на някога създадени структури". Медведев подчертал, че не става въпрос за разрушаването на каквото и да било от съществуващото положение, а за създаване на по- голяма хармония на основата на единни правила, определени на основата на преговори. Като изрично условие било посочено задължителната подготовка на мащабен форум, в който да бъде привлечена международната експертна общност. Освен предложените елементи била демонстрирана готовност за обсъждане и на нови елементи, които да осигурят и ускорят ремонта на европейската архитектура за сигурност. Като възможна алтернатива на това предложение е посочена деградацията и изостряне на кризата в сферата за сигурност и контрола над въоръженията. Разкритикуван е полученият в наследство режим на контрол върху неразпространение на ядрено оръжие, Конвенцията за забрана на биологичните и токсични оръжия и неясните перспективи пред влизане в сила на Договор за пълна забрана на ядрените изпитания. Посочено било значението на евентуално сключване на руско- американско споразумение за ядрено разоръжаване, което да подмени Договора за стратегическите настъпателни въоръжения, чиито срок изтича през 2009 г. Специално е отбелязано, че това трябва да бъде ангажиращ документ, а не декларация, за което се очаквали предложения от страна на САЩ.
Президентът на Русия обърнал внимание, че се предлага честен разговор, форум на най- високо ниво, в който да вземат участие ръководителите на всички държави и ключови организации от евроатлантическото пространство, всички, на които е скъпо бъдещето на света, неговото развитие и спокойствието на хората. Академик Анатолий Торкунов, като сумирал реакцията на руското предложение отбелязал, че предложението за сключване на нов Договор за европейска сигурност се възприема с голям интерес от политическата и научна общественост. Главата на руският Московски държавен институт за международни отношения определил предишната система за европейска сигурност като неефективна и разпадаща се, като предупредил, че ако не започне обновление на тази система се очертава поредна криза. Той обърнал внимание върху потребността от партньорство в икономическата сфера заради сегашната финансова криза, породена от американската икономика, чиито последствия се усещат от целия свят и обосновал продуктивността на направеното от предложението от френския президент Саркози за създаване на общо икономическо пространство между ЕС и Русия.

 

 

You are reading Пет принципа за... articles

 

Полезна информация по темата

Легитимация

За палежите на коли

Председателят на НААФ в разговор по СКАТ. Вижте запис на предаването на Велизар Енчев

Пресконференция

naaf1
от 12.01.2010г.
21.01. 2011. РАЗСЛЕДВАНЕТО ПРОДЪЛЖАВА! Четете тук.

От ПРИЯТЕЛИТЕ

ОТВОРЕНО ПИСМО

от ОСВО /Обществен съвет по въпросите на отбраната/
КООСО /Конфедерация на обществени организации от сигурността и отбраната/
Клуб Сигурност

НААФ на 4 очи

naaf_na4
Т. Стойчев и Н. Радулов в 'на 4 очи' с мнения за спецслужбите. Вижте >>>

Т. Стойчев в епицентъра...

stoichev_svetla

On English

stoic

Кой е тук

В момента има 32 посетителя в сайта