Skip to Menu Skip to Content Skip to Footer

Thursday, Jul 18th

Информация за членове

Регистрирайте се за да можете да имате достъп до този модул. Той е само за членове на НААФ, подписали Програмата и устава.

Login Form »

Toogle Panel

Последно обновени:

Наши представители на

Внимание, ще се отвори в нов прозорец. ПДФПечатЕ-мейл

 

Dell На 17 юни 2009 г. от 13. 30 ч. по инициатива на Национално движение “Русофили”, НАМО, БДД и руският “Фонд мира” се проведе кръгла маса, на която беше дискутирана темата “За нова архитектура на европейската сигурност”.
При откриването на дискусията беше изтъкнато, че въпросите, поставени за обсъждане произтичат от речта на руският президент Д.А. Медведев,

10000 BC Movie

изнесена пред Конференцията по световна политика, проведена през окотомври, 2008 г. в Париж.
Приветствия към участниците произнесоха Химирски К. От името на ръководството на РКИЦ, Шабанов А.В.-съветник при руското посолство, Сутормина Е.В. – зам. председател на РФМ, Салуцкий А.С.- член на ръководството на Фонда и Енчо Москов, председател на НС “Русофили”.
Официалната част беше последвана от основен доклад, изнесен от А.С. Салуцкий, последван от изказване на А.В. Шабанов.
От българска страна с доклади участваха доц. Динко Динков- член на председателството на НАМО, Франц Спасов- секретар на НС “Русофили”, Симеон Николов от БДД и директор на ЦСИ, Калина Алексиева- председател на Центъра за европейски и миждународни изследвания, проф. Чавдар Николов- декан на ИФ при ЮЗУ- Благоевград и Тихомир Стойчев- председател на ИО “НААФ” и член на ръководството на ЦБИ.
В докладата си Тихомир Стойчев изложи тезата, че в руската външна политика се наблюдава традиционната последователност и приемственост. Речта на руският президент Медведев беше характеризирана като знак за намерението на Русия да става все по- разпознаваема и необходима на световната политическа сцена. Беше направена съпоставка между речта на Медведев и тази на бившият руски президент В.В. Путин, изнесена на 43 международна среща в Мюнхен. Техните припокриващи се акценти и инициативите, като например срещата на президентите на БРИК ( Бразилия, Русия, Индия и Китай), започнала на 16 юни в Екатерининбург бяха окачествени като конкретни стъпки. Отчетено беше, че някои действия на основните играчи в условията на еднополюсен свят предизвикват опасения и тревога. На тази плоскост беше оценен като правилен и навременен призивът да се налага политика на прозрачност и равнопоставеност в международните отношения; да бъде усилвана ролята на ООН и включвани при решаването на важни за настоящето и бъдещето на света въпроси и на други международно- правни субекти.
В третата част на доклада си Стойчев направи извод, че поведението на Русия и САЩ могат да бъдат окачествени като типичен международен конфликт, в чиято първоначална фаза страните се стремят да променят статуквото по отношение на участието си в достъпа и правото на разпределение на ресурси. В тази фаза съвсем естествено двата основно очертаващи се субекта в конфликта взаимно се оценяват, изясняват позиции и търсят съмишленици, както и вини за положението, в което се намират. Докладчикът изтъкна, че ще бъде особено важно международната общност, политическите и национални институции на всички съвременни държави да си партнират, обменят мнения и дискутират въпроси с оглед формиране на такъв тип отношения и култура, които да не позволяват внезапен преход от сътрудничество и диалог към задълбочаване на конфронтацията и остър конфликт. Не на последно място трябва да не забравяме, отчете експертът, че на Балканите отново се разконсервират различен тип заложени от историческото развитие на отношенията и политиките на националните държави конфрликти, като често за това способстват външни намеси.
Накрая той призова за подобряване на диалога и в бъдеще, като обърна внимание за необходимостта от усъвършенстване на националните системи за изучаване, прогнозиране и управление на различните конфликти.
При закриването на кръглата маса инициаторите заявиха, че считат срещата само за едно добро начало, към което ще очакват в бъдеще да се присъединяват все по- широк кръг участници.

17.06.2009 г.
Собствена информация на НААФ

Написано от Йордан

 

Полезна информация по темата

Легитимация

За палежите на коли

Председателят на НААФ в разговор по СКАТ. Вижте запис на предаването на Велизар Енчев

Пресконференция

naaf1
от 12.01.2010г.
21.01. 2011. РАЗСЛЕДВАНЕТО ПРОДЪЛЖАВА! Четете тук.

От ПРИЯТЕЛИТЕ

ОТВОРЕНО ПИСМО

от ОСВО /Обществен съвет по въпросите на отбраната/
КООСО /Конфедерация на обществени организации от сигурността и отбраната/
Клуб Сигурност

НААФ на 4 очи

naaf_na4
Т. Стойчев и Н. Радулов в 'на 4 очи' с мнения за спецслужбите. Вижте >>>

Т. Стойчев в епицентъра...

stoichev_svetla

On English

stoic

Кой е тук

В момента има 41 посетителя в сайта